Συνεργασιες με φορεις

Συνεργασίες με φορείς

Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο "ΕΛΠΙΔΑ"
Σύλλογος Εθελοντών Δοτών του Μυελού των Οστών
Σύλλογος ΦΛΟΓΑ
Γενικό Νοσοκομείο Χακλίδας
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Δήμος Χαλκιδέων & Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ