Στοχοι μας

Στόχοι μας

Άμεση ψυχολογική υποστήριξη σε παιδιά και γυναίκες θύματα οποιασδήποτε μορφής βίας, Οικονομική Ενίσχυση, Νομική κάλυψη, Ιατρική και Περίθαλψή.